LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Odporúčame predkladateľovi dopracovať v časti  12.  zdroje (Predkladateľ vychádza z relevantných údajov a informácií, akými môžu byť dostupné štatistiky, výsledky prieskumov, a pod.).
Odôvodenie: Odporučenie je v zmysle obsahových náležitostí Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.