LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Odporúčame doplniť doložku vybraných vplyvov, konkrétne bod 4. Dotknuté subjekty o všetky subjekty, ktorých sa táto Koncepcia týka, vrátane distribučných spoločností, dotknutých ministerstiev, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, atď. 
Odôvodenie: V samotnom materiáli sú navrhnuté riešenia, ktoré sa zjavne dotýkajú distribučných spoločností, ministerstiev, ÚRSO a iných.