LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Odporúčame predkladateľovi doplniť doložku vybraných vplyvov, bod 5. Alternatívne riešenia. Podľa Jednotnej metodiky je nutné uviesť minimálne nulový variant, t.j. analýza súčasného stavu, v rámci ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu.