LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Žiadame vyznačiť v bode „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ vplyvy na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy, životné prostredie a sociálne vplyvy. Zároveň žiadame vypracovať jednotlivé analýzy a predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v zmysle bodu 9 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (UV SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení UV SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a UV SR č. 76 z 24. februára 2016).  
Odôvodenie: Riešenia a opatrenia navrhované v materiáli majú podľa nášho názoru vplyvy na podnikateľské prostredie (distribučné a iné spoločnosti v elektroenergetike a teplárenstve), rozpočet verejnej správy (príspevok na energie), životné prostredie (zmena vykurovacieho paliva u nízkopríjmových odberateľov) a sociálne vplyvy (pomoc v hmotnej núdzi).