LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.3 Finančný dosah z návrhu, str. 29:
Žiadame nahradiť slovo „dosah“ slovom „vplyv“ a upraviť doložku vybraných vplyvov a doplniť jednotlivé analýzy vplyvov. 
Odôvodnenie: Materiál je predkladaný ako bez vplyvov na všetky vybrané oblasti, ale táto kapitola jednoznačne identifikuje vplyvy. Do analýz treba zahrnúť okrem riešenia formou príspevku na energie aplikovaného systémom kreditných meračov aj ostatné riešenia ako sociálna tarifa, motivácia na znižovanie spotreby a doplniť i odhad nákladov pre distribučné spoločnosti.