LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.2.1 Ministerstvo hospodárstva SR, str. 26:
Žiadame v bode d) definovať, kto má komu poskytovať uvedené informácie a čo má byť ich obsahom, a v bode e) definovať  navrhované povinnosti.
Odôvodnenie: Je potrebné jasne stanoviť navrhované opatrenia, aby bolo možné zabezpečiť ich realizáciu.