LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.2.1 Ministerstvo hospodárstva SR, str. 26:
Žiadame vypustiť bod „c) Vytvorenie  legislatívnych podmienok na vznik inštitútu tzv. verejného dodávateľa elektriny a plynu, ktorý bude zabezpečovať dodávky energií pre odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.“ v prípade, ak nebude inštitút tzv. verejného dodávateľa elektriny a plynu v materiáli rozpracovaný a následne vzájomne zosúladený vrátane úloh, práv a povinností takéhoto subjektu a posúdenia jeho súladu s legislatívou EÚ.
Odôvodnenie: Inštitút verejného dodávateľa nie je v materiáli vôbec rozpracovaný. Nie je dostatočne definovaná jeho funkcia a význam, jeho práva a povinnosti ani podmienky, ktoré má takýto dodávateľ spĺňať. Takto zriadený dodávateľ pre elektrinu a plyn neposkytuje dostatočný nástroj pre riešenie energetickej chudoby tam, kde je primárne potrebné zabezpečiť teplo. Je potrebné posúdiť súlad takejto úpravy s legislatívou EÚ.