LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.1 Operatívne riešenia, str. 21:
Odporúčame doplniť informácie k písm. „c) Vhodnými mechanizmami motivovať odberateľov energií na riadenie ich spotreby“. 
Odôvodnenie: Tieto mechanizmy nie sú v texte hlbšie rozvinuté a rozpracované, čo znižuje vypovedaciu hodnotu riešenia.