LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 4.4 Stanovenie kritéria energetickej chudoby, str. 19:
Žiadame vysvetliť, prečo bolo zvolené takéto kritérium a spôsob výpočtu, i to, s akými alternatívami sa uvažovalo. V súvislosti s tým žiadame prehodnotiť výpočet indexu X max v Tabuľke 3 a následne príspevku na energie v Tabuľke 4. 
Odôvodnenie: Máme za to, že voľba kritéria a spôsob výpočtu budú mať významné vplyvy na rozpočet, podnikateľské prostredie a iné vplyvy, a preto je dôležité vysvetliť ich vhodnosť, výhody, nevýhody, či riziká. V prípade tohto konkrétneho výpočtu si myslíme, že vážený priemer je vhodnejší pre výpočet indexu ako aritmetický, pretože lepšie zohľadňuje pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov SR a ekonomicky neaktívnych obyvateľov SR. Zároveň podľa nášho názoru údaje korešpondujú s čistým príjmom a výdavkami na energiu na jednu osobu, pričom výpočet príspevku v Tabuľke 4 je uvádzaný podľa počtu členov v domácnosti.