LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 4.3 Stanovenie hodnoty minimálnej energetickej potreby domácnosti, str. 18:
Žiadame predkladateľa okrem uvedenia zdroja údajov v Tabuľke 2 aj o upresnenie kalkulácie minimálnej energetickej spotreby a priemerných nákladov. 
Odôvodnenie: Je potrebné jasne vysvetliť postup pri výpočte minimálnej spotreby energie na mesiac a s ňou súvisiace náklady, či sa jedná o priemer za 12 mesiacov, alebo zvolený mesiac, akú cenu energie pri výpočte použil a z ktorého roku údaje pochádzajú.