LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 4.2 Definícia energetickej chudoby, str. 17:
Žiadame vysvetliť, prečo je navrhnutá práve takáto definícia a aké alternatívne definície boli zvažované. Navrhujeme uviesť príklady z definícií ktorých štátov EÚ (ako je uvedené v materiáli) vychádza navrhovaná definícia.