LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časti 4 Definícia a stanovenie kritérií energetickej chudoby a 5 Riešenie energetickej chudoby v podmienkach Slovenskej republiky:
Odporúčame zmeniť sled textu a argumentácie v oboch kapitolách – od vysvetlenia po finálny návrh.