LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 3.2.5 Otázky zamestnávania starších, str. 15:
Odporúčame presunúť „Ďalšie opatrenia na znižovanie energetickej chudoby v podmienkach Slovenskej republiky“ do samostatnej sekcie 3.2.6. Okrem zdrojov operačných programov navrhujeme doplniť aj iné zdroje, ktoré môžu súvisieť s riešením energetickej chudoby, napríklad SlovSEFF III, ktorý zastrešuje granty pre projekty rezidenčnej energetickej efektívnosti.