LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 3.2.5 Otázky zamestnávania starších, str. 15:
Odporúčame presunúť druhý bod „príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach  poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR“ pod časť 3.2.2 Operačné programy.