LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 3.2.2 Operačné programy, str. 13:
Odporúčame spresniť a doplniť zoznam operačných programov, ktoré sa týkajú energetickej chudoby.
Odôvodnenie: Podľa nášho názoru je napr. potrebné doplniť OP KŽP (Kvalita životného prostredia), z ktorého je financovaný aj projekt „Zelená domácnostiam“.