LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 3.2.2 Operačné programy, str. 13:
Odporúčame vypustiť slovo „primárne“ z vety „Operačné programy (na programové obdobie 2014 – 2020), ktoré primárne aj sekundárne podporujú znižovanie energetickej chudoby v podmienkach Slovenskej republiky“. 
Odôvodnenie: Súčasné operačné programy a ich nastavenie neriešia priamo energetickú chudobu, a teda ani „primárne“ nepodporujú jej znižovanie.