LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 3.2.1 Opatrenia v hospodárskej politike, str. 13:
Odporúčame doplniť aktuálny stav opatrení. 
Odôvodnenie: Materiál vymenúva „úlohy s priamym dosahom na problematiku energetickej chudoby z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 227 z 15. mája 2013“, avšak nešpecifikuje stav plnenia týchto úloh v roku 2018/2019.