LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 3.1. Legislatívna úprava, str. 12:
Odporúčame doplniť konkrétny súvis Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017-2021 a novelizovaných vyhlášok ÚRSO s riešením energetickej chudoby.