LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 3. Súčasná situácia v Slovenskej republike, str. 11:
Odporúčame v texte jasne rozlíšiť, kedy sa jedná o sociálnu a kedy o energetickú chudobu a zároveň doplniť informácie o zásobovaní teplom. 
Odôvodnenie: Energetickú a sociálnu chudobu nepovažujeme za synonymá, čo môže byť v niektorých častiach predkladaného materiálu takto chápané. Energetická chudoba sa týka aj udržiavania vhodnej teploty v príbytku. Domácnosti, ktoré by mohli byť zaradené medzi energeticky chudobné, vykurujú svoje príbytky rôznymi spôsobmi vrátane dreva, odpadov a podobne.