LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 2:
Uvedené Smernice Európskeho parlamentu a Rady navrhujeme preformulovať do aktuálne platného znenia. Text v odseku, ktorý nasleduje za Smernicami EP a Rady 2009/72/ES, 2009/73/ES a 2012/27/EÚ žiadame aktualizovať podľa platného znenia. 
Odôvodnenie: Celý text pod uvedenými smernicami je potrebné prepracovať so zohľadnením aktuálneho znenia, nie podľa ich návrhu, keďže po ich schválení boli návrhy buď akceptované alebo neakceptované, a preto uvádzať iba ich návrhy je bezpredmetné.