LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 2. Súčasná situácia v Európskej únii:
V materiáli sa uvádza „EK preto navrhne ustanovenie, ktoré by zaviazalo členské štáty definovať, merať a pravidelne podávať správy o riešení energetickej chudoby“. Odporúčame predkladateľovi doplniť bližšie informácie o ustanovení, časovom pláne návrhu a zdroji.
Odôvodnenie: Takýto text je vágny a neoveriteľný.