LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 1. Príčiny energetickej chudoby, str. 5, Obrázok 1: Prepojenie faktorov súvisiacich so vznikom energetickej chudoby
Odporúčame zvážiť vhodnosť nákresu na Obrázku 1. Podľa nášho názoru je energetická chudoba priesečníkom troch kruhov - energetickej neefektívnosti, disponibilného príjmu domácností a cenovej nedostupnosti energie. 
Navrhujeme nahradiť v 1. vete 2. odseku slovné spojenie „vysoké ceny energií“ slovným spojením „cenová nedostupnosť energie“
Odôvodnenie: Navrhované slovné spojenie spresňuje jednu z príčin energetickej chudoby. Výška ceny energie je relatívny pojem, je potrebné zohľadniť výšku disponibilných zdrojov domácnosti, od ktorej sa odvíja nielen energetická chudoba, ale celkovo aj chudoba ako taká.