LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Úvod Vlastného materiálu, str. 4:
Odporúčame v celom dokumente aktualizovať všetky údaje súvisiace s energetickou chudobou. 
Odôvodnenie: V úvode vlastného materiálu na str. 4 sa uvádza, že „Podľa Európskej komisie je týmto stavom v Únii postihnutých viac ako 23 miliónov domácností.„  
Zdroj je uvedený ako „Stanovisko EHSV na tému Energetická chudoba v kontexte liberalizácie a hospodárskej krízy (2011/C 44/09)“. Avšak podľa novších informácií EU Energy Poverty Observatory Európskej komisie (https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-poverty) viac ako 50 miliónov domácnosti v EÚ žije v podmienkach energetickej chudoby.