LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Úvod Vlastného materiálu, str. 4:
Keďže neexistuje jednotná definícia energetickej chudoby, čo je uvedené aj v samotnom materiáli, navrhujeme nahradiť text „Energetickú chudobu môžeme definovať ako situáciu, keď jednotlivci alebo...“ textom: „Energetická chudoba je vnímaná ako situácia, keď jednotlivci alebo...“.