LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu všeobecne:
Žiadame doplniť zdroje k tabuľkám a obrázkom a zjednotiť terminológiu v celom dokumente. 
Odôvodnenie: 
1) Je potrebné doplniť vymedzenie rozdielu medzi sociálnou chudobou a energetickou chudobou. 
2) Je potrebné spresniť, ako sa energetická chudoba odlišuje od definície zraniteľného odberateľa.
3) Je potrebné jednoznačne zmieniť druhy nosičov energie, ktorých sa navrhované riešenie v koncepcii energetickej chudoby týka – elektrina, plyn, centrálne zásobovanie teplom, a/alebo iné nosiče, prípadne špecifikovať, prečo sa daný bod týka iba jednej a nie ostatných druhov energetických nosičov. 
4 ) Keďže v dokumente nie sú uvedené zdroje údajov, nie je možné ich overiť.