LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu všeobecne:
Žiadame v materiáli jasne vysvetliť vhodnosť navrhovaného operatívneho riešenia energetickej chudoby, doplniť možné alternatívy, zhodnotiť ich vhodnosť pre aplikáciu v podmienkach SR, výhody, nevýhody, riziká a vplyvy.   
Odôvodenie: Materiál sa zameriava na popis čiastkového riešenia energetickej chudoby formou príspevku na energie aplikovanej kreditným meracím systémom, ale nereflektuje výhody a nevýhody tohto riešenia, jeho vplyvy na rôzne oblasti a ani žiadne iné alternatívy, ktoré by možno boli v podmienkach SR vhodnejšie. Zároveň materiál spomína sociálnu tarifu a iné možnosti, ale bez potrebných detailov, čím je znemožnené vyhodnotenie ich vhodnosti.