LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť bod C.2 návrhu uznesenia vlády SR - „vypracovať metodiku procesu poskytovania kreditu energeticky chudobným od dodávateľa“
Odôvodnenie: Poskytovanie kreditu energeticky chudobným je v materiáli spomínané ako nástroj pre pridelenie „príspevku na energie“. Kreditné meracie systémy sú v praxi aplikovateľné len pre elektrinu, pre ostatné nosiče energie ako plyn a teplo je aplikácia kreditných meradiel v súvislosti s riešením energetickej chudoby diskutabilná. Príspevok na energie energeticky chudobným navrhujeme preto riešiť paušálnymi dávkami.