LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť bod C.1 návrhu uznesenia vlády SR - „vypracovať príručku pre zaradenie žiadateľa do kategórie energeticky chudobných”
Odôvodnenie: Pre zaradenie žiadateľa do kategórie energeticky chudobných je v prvom rade potrebné posúdiť celkový disponibilný príjem domácnosti a možnosti jeho využitia pre úhradu energetických nosičov. Prípadné vypracovanie príručky stanovujúcej hranice primeranosti príjmov a potrebných výdavkov na energie nespadá do pôsobnosti MH SR.