LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Uplatňovanie kreditov nielen cez dodávateľa
Odôvodnenie: Sú situácie, kedy je odberateľom (elektriny) mesto alebo obec, pričom v mestských bytoch bývajúci nájomníci majú ako súčasť nájmu aj dodávky energií (rozpočítanie pomocou napr. podružných elmerov). Koncepcia by sa mohla zaoberať aj takouto alternatívou, kedy by obec zaplatila dodávateľovi elektriny, obyvateľom by rozpočítali energie už so „zľavou“  a následne by si nechala preplatiť časť nákladov/príspevok na bývanie.