LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. Inštitút tzv. verejného dodávateľa elektriny a/alebo plynu nie je motivačný 
Odôvodnenie: Riešenie energetickej chudoby takýmto inštitútom je neadresné, a absentuje motivácia na strane odberateľov šetriť resp. rozumne nakladať s energiami, čo by malo byť poslaním celej koncepcie.