LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Absencia definície pojmu „kredit“
Odôvodnenie: V dokumente sa spomína pojem „kredit“ raz ako vyjadrenie finančného objemu, a na inom mieste zasa ako počet technických jednotiek. Je preto nevyhnutné pojem „kredit“ definovať tak, aby bol jednoznačný a nedochádzalo k jeho rôznym interpretáciám.