LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme znenie úlohy C.7 „vypracovať zákon o pomoci v energetickej chudobe v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom financií SR“ zmeniť nasledovne „zahrnúť opatrenia o pomoci v energetickej chudobe do zákona o pomoci v hmotnej núdzi a do súvisiacich zákonov“. Odôvodnenie: Nie je účelné vytvárať nové zákony na riešenie čiastkovej problematiky, ak je možné zahrnúť tému do existujúcich zákonov ich novelizáciou.