LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 06.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K materiálu ako celku:
Podľa  § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ako aj podľa samotnej Predkladacej správy, ktorá je súčasťou materiálu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predkladá túto koncepciu na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené sa v tomto prípade za nevyhnutnú súčasť materiálu predkladaného do medzirezortného pripomienkového konania považuje návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky. I keď Obal materiálu vo svojom obsahu tento dokument uvádza, v materiáli predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie chýba, a preto ho odporúčame doplniť.