LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Blaho, Vladimír, PhDr. RNDr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál na str. 11 kapitola 3.  Súčasná situácia v Slovenskej republike   
žiadame vypustiť „Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015“ a  Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 – 2018 a nahradiť aktuálnymi materiálmi.