LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Blaho, Vladimír, PhDr. RNDr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Nie je predložený návrh uznesenia vlády, z čoho vyplýva, že nie je uvedené za príslušný rezort kto a akú úlohu bude plniť a v akom časovom horizonte.  Žiadame doplniť a opätovne predložiť na MPK.  
Odôvodnenie: Predkladaný materiál neobsahuje úlohy pre MŠVVaŠ SR, ale napr. na str. 11 v kapitole č. 3 sa uvádza ...“ piliere sú však dopĺňané aktivitami smerom k vzdelávaciemu systému“  z čoho môžu  vzniknúť v uznesení vlády SR úlohy pre MŠVVaŠ SR, pričom to nie je uvedené.