LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K prílohe č. 4 Analýza sociálnych vplyvov
Dátum vytvorenia: 17.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V popise pozitívnych vplyvov na hospodárenie domácností by mali byť uvedené hodnoty zvýšenia celkových (nie čistých) príjmov. Filozofia zmien v návrhu zákona je  pre fyzické osoby postavená na oslobodeniach príjmov, nie na zvýšení celkových príjmov fyzických osôb pri súčasnom potenciálnom znižovaní budúcich „výnosov“.