LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/7214/2019-721
Podnet: Na základe úlohy B. 1. uznesenia vlády SR č. 110/2019 zo dňa 13. 3. 2019 a úlohy B. 26 uznesenia vlády SR č. 51/2019 z 6. 2. 2019 a úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 185/2019 z 17. 4. 2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/329
Dátum začiatku MPK: 25.04.2019
Dátum konca MPK: 17.05.2019
Novelizované predpisy: 595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

152/1994 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)