LP/2019/328 Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 051343/2019-OIĽZ-0055660
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/328
Dátum začiatku MPK: 25.04.2019
Dátum konca MPK: 10.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)