LP/2019/323 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7560-P/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/323
Dátum začiatku MPK: 25.04.2019
Dátum konca MPK: 17.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)