LP/2019/300 Správa za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10/2019-OSPO
Podnet: § 3 ods. 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zodpovedný predkladateľ: Varšo, Ján, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/300
Dátum začiatku MPK: 30.04.2019
Dátum konca MPK: 15.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)