LP/2019/298 Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 ─ 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 204/2019
Podnet: Článok 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/298
Dátum začiatku MPK: 18.04.2019
Dátum konca MPK: 06.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)