LP/2019/297 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7143/2019-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/297
Dátum začiatku MPK: 18.04.2019
Dátum konca MPK: 14.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)