LP/2019/293 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ
Dátum vytvorenia: 29.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V časti 3 písm. b) odporúčame doplniť k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu aj príslušného gestora.