LP/2019/293 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 3, § 1 ods. 10a
Dátum vytvorenia: 23.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V bode 3, § 1 ods. 10a odporúčame vypustiť slová „fyzickým osobám“ ako nadbytočné.