LP/2019/265 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm.
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6865/2019-9.1
Podnet: § 27 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/265
Dátum začiatku MPK: 10.04.2019
Dátum konca MPK: 03.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 03.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)