LP/2019/26 Správa o účasti delegácie Slovenskej republiky na mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie v Addis Abeba a záverečných dokumentoch kongresu a ich implementácii v podmienkach Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 07673/2019/SEKPS/03121-M
Podnet: na základe bodu D.2. uznesenia vlády SR č. 313 zo dňa 11. júla 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/26

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)