LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: K súčasnému zneniu ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vložiť v ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351/2015 Z. z. za slovo „bude“ slovné spojenie „na tejto adrese“.

Odôvodnenie: Potreba odstrániť terminologické nezrovnalosti a následné aplikačné problémy súvisiace s oznamovaním adresy mimo územia Slovenskej republiky.