LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: čl. III ods. 9
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme preformulovať úpravu ust. § 9 ods. 2 tak, že sa slová „§ 4 ods. 4“ nahradia slovami „§ 4 ods. 6“.