LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: čl. III ods. 6
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v ods. 5 vložiť za slovo „odseku 1“slovné spojenie: „,zmenu údajov podľa ods. 2“.

Odôvodnenie: Určenie jednotnej formy aj v prípade oznamovania zmeny údajov.