LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: k doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona sa v časti 9. Vplyvy na podnikateľské prostredie uvádza: žiadne. 
S týmto tvrdením si dovoľujeme nesúhlasiť. 
Odôvodnenie:
Navrhované zmeny budú mať za následok zvýšenie personálnych nákladov vysielajúceho subjektu, ako aj nárast nákladov spojených s novými administratívnymi povinnosťami. Z toho dôvodu predpokladáme, že tieto zvýšené náklady vysielajúceho subjektu budú mať za následok zvýšenie ceny služby poskytovanej vysielajúcim subjektom voči užívateľovi, ktorý sa nachádza na  území SR.